ห้องสมุด

ห้องสมุด

ห้องสมุดของเรามีหนังสือหลายร้อยเล่มให้เลือกอ่านกันสำหรับทุกระดับ ที่ CISB เราจัดห้องสมุดให้นักเรียนทุกคน มีเวลาอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มจินตนาการของพวกเขา