ห้องสมุด

Recent Program

  • No Events found

Quick Contact

    ห้องสมุด

    ห้องสมุดของเรามีหนังสือหลายร้อยเล่มให้เลือกอ่านกันสำหรับทุกระดับ ที่ CISB เราจัดห้องสมุดให้นักเรียนทุกคน มีเวลาอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มจินตนาการของพวกเขา