มัลติมีเดีย

Recent Program

  • No Events found

Quick Contact

    มัลติมีเดีย

    ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น แต่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นน่าประทับใจ การลงทุนและการใช้จ่ายในโรงเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
    อาจสงสัยว่าทำไม นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจะสำรวจประโยชน์ 5 ประการในการเรียนรู้มัลติมีเดียที่นำมาสู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้เทคโนโลยีเติบโตในเร็ว ๆ นี้

    ประโยชน์ของการเรียนรู้มัลติมีเดีย