ห้องเรียน

Recent Program

  • No Events found

Quick Contact

    ห้องเรียน

    ด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่ของเรา ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อนักเรียนเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด

    ห้องภาษาไทย

    ห้องภาษาไทยของเราไม่เพียงแต่ใช้สอนภาษาไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียนรู้ในส่วนของวัฒนธรรมและประเพณี